On everyones shoulder this seasonChanels nytolkning av sin klassiska No.5 parfymflaska som en klar , plexiglas clutch är definitivt en säsongs träff .  Utrustad med husets varumärkeskedja och spänne , med historia från den ikoniska doften som tillbaka i 1921 Coco Chanel i samarbete med parfymören Ernest Beaux skapade.

Chanel's reinterpretation of their classic No.5 perfume bottle as a clear, plexiglass clutch is definitely a seasonal hit. Provided with the house's trademark chain and buckle, with the history of the iconic fragrance that back in 1921 Coco Chanel in collaboration with perfumer Ernest Beaux created. I love it!

// E


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar