Fabulous Fitness: What I work on when I work out

När jag går på gymmet tränar jag mest fokuserat på benen, rumpan och magen! Börjar ofta med att springa/gå 3 km eller mer för att värma upp så jag inte direkt går till träning om ni förstår vad jag menar haha!  Sen jag gör maskiner för låren vilket är det som jag vill träna mest! Såna som man pressar bort vikt sittandes (vet tyvärr inte namnet på den). Går vidare till 100 rump övningar eller mer kanske sen 100 ab övningar. Det är det vanliga och sen ibland landar jag det med lite annat, ganska kul faktiskt! Kan försöka visa ett schema med vilka dagar i veckan jag tränar vad i ett senare inlägg! Pöss så länge!

When I go to the gym I train mostly focus on the legs, butt and stomach! Often begins with the run / walk 3 km or more to warm up so I don't immediately go to workout if you know what i mean haha! Then I make machines for thighs which is what I want to train the most! Those that you push off the weight sitting (sorry I do not know the name of it). Advances to 100 butt exercises or maybe more, then 100 ab exercises. That is the usual and then sometimes I do some extra other stuff, quite fun actually! I will try to show a schedule of which days of the week I exercise diffrent stuff in a later post!
Love// E

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar